top of page
Search

Diweddariad cadwraeth esgidiau

Bydd y rhai ohonoch sydd wedi ymweld â'r arddangosfa yn ddiweddar wedi gweld bod ein hesgidiau, ddarganfuwyd gennym yn y llawr wrth wneud gwaith atgyweirio i'r adeilad, ac yna'n cael eu harddangos yn ôl lle cawsant eu canfod mewn blwch gwydr a phren pwrpasol... wedi mynd yn fowld!


Cawsom ein distrywio bod ein hesgidiau a oedd wedi'u cadw'n ofalus wedi mynd yn fowld, yn debygol o fod wedi amsugno'r lleithder o'r llawr a osodwyd yn ddiweddar, gan achosi i'r sborau ddatblygu.


Ar ôl cysylltu ag adran gadwraeth Prifysgol Caerdydd a oedd wedi gwneud y gwaith cadwraeth gwreiddiol, fe'n cynghorwyd ar y camau gorau. Heddiw, daethom â'r esgidiau allan o'r bocs yn ofalus, yna fe'u glanhau, ac yna mewnosod pacedi gel silica a thaflen o bapur silica yn y blwch. Bydd hyn yn helpu i amsugno unrhyw leithder, gan ddiogelu'r esgidiau.


Mae heriau fel hyn i gyd yn rhan o'r broses gadwraeth. Oherwydd natur sensitif rhai gwrthrychau gall fod llawer o faterion annisgwyl i ddelio â, ond mae hynny i gyd yn rhan o'r hwyl! Rydym yn hapus iawn i gael ein hesgidiau yn ôl yn eu lle i ymwelwyr eu gweld.


11 views0 comments
bottom of page